Object structure
Title:

Problemy finansowania i oceny efektów działalności badawczo-rozwojowej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Issues of Financing and Evaluating the Research and Development Activity in Poland

Creator:

Borowiec, Leszek

Subject and Keywords:

badania i rozwój ; finansowanie nauki ; sektor nauki i techniki

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 87-99

Abstrakt:

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z problematyką organizacji i finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Celem opracowania jest ukazanie sposobów finansowania działalności badawczo-rozwojowej jednostek funkcjonujących w sektorze nauki i techniki w Polsce w odniesieniu do oceny ich funkcjonowania. Dokonano charakterystyki jednostek realizujących działalność badawczo-rozwojową w Polsce, sposobów ich finansowania i oceny na tle osiągnięć międzynarodowych w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: