Object structure
Title:

Polityka budżetowa w strefie euro w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal Policies in the Euro Area During the Financial and Economic Crisis

Creator:

Borowiec, Jan

Subject and Keywords:

strefa euro ; kryzys finansowy i gospodarczy ; polityka budżetowa ; konsolidacja budżetowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 77-86

Abstrakt:

trefa euro została poważnie doświadczona negatywnymi skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Wywołując największą recesję po drugiej wojnie światowej, kryzys doprowadził jednocześnie do powstania wysokich deficytów budżetowych oraz do szybkiego narastania długu publicznego w państwach członkowskich. W celu wyeliminowania nadmiernych deficytów oraz zmniejszenia długu publicznego niezbędne będzie przystąpienie do konsolidacji budżetowej. Konsolidacja ta może okazać się zadaniem bardzo trudnym ze względu na jej skalę, powolność procesów ożywienia gospodarczego oraz konieczność dokonania istotnych zmian w strukturze dochodów i wydatków publicznych. Ponadto jej skuteczność będzie zależała od powodzenia reform strukturalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: