Object structure
Title:

Finansowanie pomocy społecznej ze środków publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing of Social Assistance from Public Funds

Creator:

Antyparowicz, Grażyna

Subject and Keywords:

pomoc społeczna ; zabezpieczenie socjalne ; finanse publiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 15-30

Abstrakt:

Ubóstwo i bezradność wobec wypadków losowych od zarania dziejów skłaniały ludzi do tworzenia organizacji samopomocowych, empatia i otwartość na potrzeby bliźnich legły u podstaw działalności charytatywnej. Od XVI w. państwo zaczyna ingerować w tę sferę, w XVII w. powstają pierwsze profesjonalne zakłady opiekuńcze (szpitale generalne). Współczesny system zabezpieczenia socjalnego ukształtował się w okresie międzywojennym. Polskie ustawodawstwo z tego okresu było tak postępowe, że w czasie transformacji ustrojowej stało się podstawą rekonstrukcji systemu pomocy społecznej. Po okresie realnego socjalizmu pozostała nieumiejętność współpracy administracji rządowej i samorządowej z organizacjami społecznymi. Powoduje to wysokie obciążenia finansów publicznych przy niskim poziomie zaspokojenia potrzeb beneficjentów pomocy społecznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: