Object structure
Title:

Zadłużenie a zagrożenie sytuacji finansowej miast na prawach powiatów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Insolvency Risk of Polish Big Cities

Creator:

Babczuk, Arkadiusz

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; dług komunalny ; ryzyko niewypłacalności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 31-49

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena skali zagrożenia sytuacji finansowej miast na prawach powiatów w Polsce. Analiza relacji długu oraz długu powiększonego o zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury do dochodów tych miast wskazuje, iż ryzyko przekroczenia ustawowych limitów dopuszczalnego zadłużenia dotyczy jedynie bardzo niewielkiej liczby jednostek. Do analogicznych wniosków prowadzi analiza relacji długu oraz powiększonego o zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury do sald operacyjnych budżetów regionów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: