Object structure
Title:

Międzynarodowe strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - zarys problemu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

International Tax Strategies in the Field of Corporate Income Tax - Outline of the Problem

Creator:

Ogibowska, Magdalena

Subject and Keywords:

planowanie podatkowe ; strategie podatkowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 267-275

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie istoty formułowania strategii podatkowych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaprezentowano główne obszary międzynarodowego planowania podatkowego mające wpływ na długotrwałe obniżenie efektywnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych, tj. strategie podatkowe występujące w obszarze: zarządzania zyskownością, zarządzania podatkami i instrumentami podatkowymi oraz zarządzania środkami pieniężnymi. Omówiono również techniki podatkowe wykorzystywane do budowania globalnych strategii podatkowych, w tym wybór formy organizacyjno-prawnej, struktury operacyjnej, struktury finansowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: