Object structure
Title:

Komunikowanie się w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Communication within an Enterprise

Creator:

Urban, Stanisław

Subject and Keywords:

informacja ; komunikowanie się ; przedsiębiorstwo ; zarządzanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 149-169

Abstrakt:

We współczesnych przedsiębiorstwach rośnie znaczenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Spełnia ona wiele ważnych funkcji. Na rozwój komunikacji wpływa wiele czynników, wśród których szczególnie ważne jest wyposażenie w techniczne środki wspomagające proces komunikowania się. W artykule przedstawiono sytuację w zakresie komunikowania się w zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. W przedsiębiorstwie tym procesy komunikowania się rozwijają się dobrze i stanowią wsparcie dla procesów zarządzania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: