Object structure
Title:

System zarządzania wiedzą firmy Atlas sp. z o.o.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge Management System for Atlas Ltd. Example - Organization and Instruments

Creator:

Tabaszewska, Edyta

Subject and Keywords:

system zarządzania wiedzą ; organizacja systemu zarządzania wiedzą ; instrumentarium systemu zarządzania wiedzą

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 139-148

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w firmie Atlas sp. z o.o. - dużym, wielozakładowym przedsiębiorstwie branży budowlanej. Celem artykułu jest prezentacja systemu zarządzania wiedzą badanej firmy ze wskazaniem na jego organizację i instrumentarium.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: