Object

Title: Ocena funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na przykładzie szkół województwa dolnośląskiego

Title in english:

Assessment of Functioning of School Canteens Run by External Entities on the Example of Schools from Lower Silesia Voivodeship

Creator:

Kowalska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114, s. 63-72

Abstrakt:

Na podstawie wyników badań ankietowych dokonano oceny funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Wskazano, że dyrektorzy szkół coraz chętniej decydują się podpisywać umowy na przygotowanie i serwowanie obiadów w szkołach z podmiotami zewnętrznymi. W opinii uczniów poziom usług firm zewnętrznych nie jest zadowalający, a wśród uwag najczęściej wymieniano: liczbę i wielkość posiłków oraz sposób organizacji pracy stołówek. Wskazano również, że ceny posiłków nie zawsze były podyktowane rzetelną kalkulacją cenową, a wyłącznie wewnętrzną polityką firmy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120765

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 114 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 3

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information