Object structure
Title:

Elastyczne formy zatrudnienia w dobie gospodarki 4.0

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Flexible Forms of Employment in the Age of the Economy

Creator:

Kudełko, Joanna ; Żmija, Dariusz

Subject and Keywords:

elastyczne formy zatrudnienia ; gospodarka 4.0 ; rynek pracy ; economy 4.0 ; flexible forms of employment ; labour market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1, s. 94-105

Abstrakt:

W ramach gospodarki 4.0 zmienia się nie tylko ilość pracy i zapotrzebowanie na różne umiejętności, ale także organizacja pracy i sposoby zatrudniania pracowników. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian zachodzących na stanowiskach pracy w wyniku postępu technologicznego oraz ocena stopnia upowszechnienia nowych, elastycznych form zatrudnienia w zakładach pracy. Zmiany, które w największym stopniu dokonują się na stanowiskach pracy, obejmują wzrost wydajności pracy, możliwość podjęcia elastycznych form zatrudnienia, wzrost jakości pracy, konieczność nieustannego rozwoju zawodowego, łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. W Polsce najbardziej rozpowszechnioną formą elastycznego zatrudnienia jest praca zdalna, natomiast występowanie innych nowoczesnych form elastycznego zatrudnienia, takich jak: job rotation, work sharing czy job sharing, ma charakter incydentalny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.1.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: