Object structure
Title:

Koszt pracy w ujęciu jednostkowym – propozycja rozwiązania wybranych problemów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labour Cost per Unit – Solution Proposal for Selected Problems

Creator:

Krzeszowski, Wojciech Dawid

Subject and Keywords:

koszt pracy ; jednostkowy koszt pracy ; labour costs ; labour cost per unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1, s. 79-93

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów definiowania kosztu pracy w ujęciu jednostkowym i zaproponowanie ich rozwiązania na przykładzie praktycznym. Wartością dodaną jest uzupełnienie luk poznawczych w rozwiązywaniu problemów określania jednostkowego kosztu pracy m.in. o następujące wnioski: a) koszt pracowników uczestniczących w produkcji, ale w przypadku których brak jest ewidencji czasu pracy na poszczególne asortymenty, można uwzględnić w koszcie roboczominuty, dzieląc sumę wszystkich wynagrodzeń danej komórki przez czas pracy tylko pracowników bezpośrednio produkcyjnych, b) czas pracy uwzględniony przy obliczaniu roboczominuty powinien zostać skorygowany o czas nieefektywny, nieznajdujący odzwierciedlenia w czasie wykonania wyrobu gotowego czy zlecenia, c) zmiany w koszcie jednostkowym wskutek zjawisk, takich jak np.: różna liczba dni roboczych w miesiącu lub czasowa absencja chorobowa załogi albo jej przebywanie na urlopie, nie powinny wpływać na końcową cenę produktu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.1.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: