Object structure
Title:

Działalność korporacji transnarodowych w krajach słabo rozwiniętych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Activity of TNCs in LDCs

Creator:

Wyrzykowska, Monika

Subject and Keywords:

korporacje transnarodowe ; kraje słabo rozwinięte ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1048-1056

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę określenia znaczenia działalności korporacji transnarodowych w gospodarce światowej. Wyniki badań zaprezentowane w pierwszej części artykułu potwierdziły, że przedsiębiorstwa wielonarodowe są głównymi graczami na arenie międzynarodowej ze względu na ich liczbę i zasięg działalności. Ponadto wykazano istotny wpływ korporacji transnarodowych na poziom: inwestycji i postępu technologicznego oraz zatrudnienia, co jest zgodne z teorią głównych czynników kreujących wzrost gospodarczy, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: