Object structure
Title:

Grupy społeczne i główni aktorzy sceny politycznej a kształtowanie opinii publicznej w kwestii wprowadzenia euro w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Groups and Main Actors of Political Scene and the Shaping of Public Opinion Regarding the Introduction of the Euro in Poland

Creator:

Wronowska, Gabriela

Subject and Keywords:

euro ; Traktat z Maastricht ; stanowiska grup społecznych ; stan gospodarki polskiej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1036-1047

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie stanowisk wybranych grup społecznych oraz przedstawicieli świata polityki w sprawie przystąpienie Polski do strefy euro. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim materiał zebrany podczas bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami wybranych grup społecznych. Wywiady były przeprowadzone we wrześniu i październiku 2009 r. Na ich podstawie można stwierdzić, że wszystkie badane grupy są za przyjęciem euro. Jednak, ich zdaniem, nie jest to możliwe w najbliższym czasie, ponieważ Polska nie spełnia kryteriów z Maastricht oraz nie wypracowano jednolitego stanowiska władz państwowych w tej kwestii. Brakuje również harmonogramu prac, zgodnie z którym polska gospodarka mogłaby być stopniowo przygotowywana na przyjęcie nowej waluty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: