Object structure
Title:

Działalność gospodarcza z punktu widzenia etyki : refleksja nad relacjami między sprawnościowym i etycznym wymiarem działań w biznesie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business Activity from the Point of View of Ethics : Reflection on Relations between Practical and Ethical Dimension of Activities in Business

Creator:

Wolska, Grażyna

Subject and Keywords:

etyka ; etyka w biznesie ; działalność gospodarcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1029-1035

Abstrakt:

Główną przyczyną wzrostu zainteresowania etyką biznesu stały się przede wszystkim wydarzenia, a ściślej ich konsekwencje gospodarcze w ostatnich latach. Wystąpienie tych negatywnych zjawisk jest bardzo niebezpieczne zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym, ponieważ mają one tendencje do samoutrwalania się i, co bardzo istotne, mogą w przyszłości zakłócić równowagę gospodarki kraju. Wywołuje to konieczność zastanowienia się, czy etyka jest rzeczywiście ważnym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie biznesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: