Object structure
Title:

Ekonomiczne konsekwencje wprowadzenia euro w Niemczech

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Consequences of Euro Implementation in Germany

Creator:

Koberska, Zuzanna

Subject and Keywords:

strefa euro ; wpływ euro na gospodarkę ; konsekwencje euro ; Niemcy ; makroekonomiczna stabilizacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 376-385

Abstrakt:

W Polsce trwają rozważania nad akcesją do Unii Gospodarczej i Walutowej. Silna waluta europejska należy do bardzo istotnych elementów, które świadczą o stabilności makroekonomicznej gospodarki danego kraju. Celem artykułu jest przedstawienie konsekwencji wprowadzenia waluty europejskiej w sferze realnej oraz nominalnej gospodarki niemieckiej, od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 do końca 2009 r. W artykule zostały omówione korzyści i koszty wynikające z przystąpienia Niemiec do strefy euro. Ocena wpływu waluty europejskiej na stan gospodarki niemieckiej została dokonana na podstawie analizy zmian wybranych empirycznych wskaźników gospodarczych sfery realnej oraz nominalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: