Object structure
Title:

Źródła wsparcia przedsiębiorczości na terenach wiejskich (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of Support for Entrepreneurship in Rural Areas (Based on the Example of West Pomeranian Region)

Creator:

Kondratowicz-Pozorska, Jolanta

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; tereny wiejskie ; fundusze wspomagające przedsiębiorczość ; instytucje wspomagające przedsiębiorczość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 386-396

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie i przeanalizowanie źródeł wzmacniania przedsiębiorczości na terenach wiejskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Zwrócono uwagę nie tylko na formy instytucjonalne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, ale także na zjawiska, które mogą być przyczyną do rozwoju działalności gospodarczej i aktywności ludności wiejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: