Object structure
Title:

Zarządcze stereotypy w kształtowaniu przyszłości organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Stereotypes and the Future of an Organisation

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz

Subject and Keywords:

zarządcze stereotypy ; decyzje kierownicze ; stereotypy podstawowe ; stereotypy wzmacniające ; organizacyjna inercja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 334-342

Abstrakt:

Zarządcze stereotypy mają istotne znaczenie dla przyszłości organizacji. Zbiór dominujących w organizacji stereotypów można nazwać formułą sukcesu organizacji, która może sprzyjać efektywnym inwestycjom, inspirować członków organizacji i zapewnić przewagę w walce konkurencyjnej. Stabilność formuły sukcesu może zapewnić firmie efektywność działania, która z kolei pomaga jej skutecznie konkurować w stabilnym otoczeniu. Jednakże, kiedy warunki konkurowania gwałtownie się zmieniają, silne strony organizacji mogą przekształcić się w słabe strony, a istniejący system wartości - w ograniczenia. Stereotypy podstawowe (określające) dotyczące modeli strategicznych, zasobów, organizacyjnych procesów, relacji i wartości, mogą zapewnić firmie początkowy sukces i zdeterminować charakter jej rozwoju na wiele lat. Podejmowane w tym okresie decyzje są oparte na osiągniętym status quo i w istocie rzeczy utrwalają go. Wzmacniające stereotypy nie pozwalają jednak organizacji zejść z zadanego wcześniej kursu wtedy, kiedy okazuje się to konieczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: