Object structure
Title:

Związek pracodawców jako forma branżowego zrzeszenia przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Association of Employers as a Form of Industry Business Association

Creator:

Jagoda, Henryk

Subject and Keywords:

zrzeszenie ; związek pracodawców ; funkcje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 327-333

Abstrakt:

Związki pracodawców w Polsce przybierają najczęściej postać branżowych zrzeszeń przedsiębiorstw, co wyraz odzwierciedla się w wyraźnym prymacie interesów, funkcji i zadań o charakterze gospodarczym nad zadaniami z obszaru stosunków pracy. W artykule przedstawiono istotę związków pracodawców, ich miejsce w obszarze branżowego współdziałania przedsiębiorstw oraz ich zadania i funkcje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: