Object structure
Title:

Rola współpracy międzysektorowej w aktywizacji funkcji turystycznej obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnej Grupy Działania "Serce Roztocza"

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Cross-Sector Collaboration for Activating Touristic Function of Rural Areas on the Example of Local Taskforce "Serce Roztocza"

Creator:

Zadworny, Waldemar

Subject and Keywords:

współpraca międzysektorowa ; Pilotażowy Program LEADER+ ; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; lokalna grupa działania ; lokalna strategia rozwoju

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 414-424

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest znaczeniu współpracy międzysektorowej w rozwoju obszarów wiejskich gmin powiatu lubaczowskiego, realizujących pilotażowy program LEADER+. Wykorzystano przykład Lokalnej Grupy Działania "Serce Roztocza" oraz opracowaną przez tę grupę strategię rozwoju, odnoszącą się głównie do aktywizacji funkcji turystycznej zrzeszonych gmin. W pierwszej części opracowania omówiono teoretyczne korzyści ze współpracy międzysektorowej w ramach grup partnerskich, opisywane w literaturze. Następnie przedstawiono możliwości finansowania działań z zakresu turystyki na obszarach wiejskich objętych LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dalszej kolejności dokonano analizy strategii rozwoju przyjętej przez LGD "Serce Roztocza" oraz zaprezentowano wizję rozwoju obszarów wiejskich objętych planowanymi działaniami tej grupy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: