Object structure
Title:

Handel zagraniczny WNP w okresie transformacji systemowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign Trade of the CIS in the Era of System Transformation

Creator:

Wróblewski, Marek

Subject and Keywords:

Wspólnota Niepodległych Państw ; handel zagraniczny ; transformacja systemowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 403-413

Abstrakt:

Zasadniczym celem badawczym tego opracowania jest syntetyczna prezentacja i ocena obecnej pozycji krajów WNP w globalnych obrotach handlowych w świetle dotychczasowych efektów transformacji w sferze handlu zagranicznego. Z tego względu analiza obejmuje wybrane aspekty transformacji krajów WNP ze szczególnym naciskiem na przemiany w zakresie wymiany zagranicznej tej grupy podmiotów. Ponadto badaniu podlegały podstawowe parametry handlu zagranicznego WNP, umożliwiając ewaluację obecnej roli tego regionu w międzynarodowych obrotach towarowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: