Object structure
Title:

Triumwirat ról w procesach odnowy i rozwoju przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trumvirate of Management Roles in Enterprise Renewal and Development

Creator:

Bełz, Grzegorz

Subject and Keywords:

odnowa przedsiębiorstwa ; zarządzanie zmianami ; triumwirat ról zarządczych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 213-223

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne i główne założenia koncepcji triumwiratu ról zarządczych. Tak rozumiany triumwirat, w odróżnieniu od pierwotnego stosowania tego pojęcia, odnosi się nie tyle do trzech osób, ile do trzech archetypowych ról zarządczych: przedsiębiorczej, przywódczej i menedżerskiej (administracyjnej). Koncepcja powstała w efekcie studiów przypadków, doświadczeń doradczych oraz szerokich studiów literaturowych i została w artykule przedstawiona z perspektywy odnowy i rozwoju przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: