Object structure
Title:

Nowy model funkcji HR

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New HR Function Model

Creator:

Szumowski, Witold

Subject and Keywords:

funkcja personalna ; partner strategiczny ; partner biznesowy ; organizacja funkcji personalnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 201-212

Abstrakt:

W artykule autor przedstawia własną propozycję rozwoju funkcji HR. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie praktyk rynkowych w zakresie organizacji funkcji ZZL. Następnie autor prezentuje najnowsze koncepcje dotyczące organizacji tej funkcji. Te dwa elementy stanowią podstawę do określenia modelu rozwoju funkcji HR.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: