Object structure
Title:

Korporacje transnarodowe a rozwój klasterów w gospodarce globalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transnational Corporations and Development of Clusters in the Global Economy

Creator:

Rymarczyk, Jan

Subject and Keywords:

korporacje transnarodowe ; klastery ; gospodarka globalna ; innowacyjność ; konkurencja ; kooperacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 328-340

Abstrakt:

Zgodnie z definicją Portera klaster jest to geograficzna koncentracja przedsiębiorstw, które jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą, oraz różnych instytucji wspierających je. Są one efektem długookresowego rozwoju przedsiębiorczości w sprzyjającym otoczeniu. W warunkach postępującej globalizacji włączone są w strategie działania KTN. Stanową one ogniwa tworzonych przez nie globalnych sieci, zwłaszcza jeśli mają innowacyjny i wiodący w przemyśle "nowej ekonomii" charakter.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: