Object structure
Title:

Efekty liberalizacji handlu usługami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effects of Liberalization of International

Creator:

Rymarczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

usługi ; handel międzynarodowy ; bariery handlowe ; liberalizacja handlu ; runda doha

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 341-349

Abstrakt:

W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących efektów liberalizacji międzynarodowej wymiany usług. Z badań wynika, że skutki te są pozytywne. Przewyższają one nawet efekty liberalizacji handlu towarami. Prognozowane korzyści powinny skłonić członków WTO do szybkiego zakończenia negocjacji prowadzonych w ramach Rundy Doha.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: