Object structure
Title:

Jak mierzyć wahania cykliczne występujące w zjawiskach demograficznych?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

How to Measure Cyclical Fluctuations of Demographic Variables?

Creator:

Krupowicz, Joanna

Subject and Keywords:

wahania cykliczne ; zmienne demograficzne ; punktry zwrotne ; długość cyklu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 94-105

Abstrakt:

Regularne zmiany w długim okresie obserwowane w zjawiskach gospodarczych występują również w zjawiskach demograficznych. Celem artykułu jest identyfikacja i pomiar wahań cyklicznych zmiennych charakteryzujących proces urodzeń. Posłużono się dwiema zmiennymi: liczbą urodzeń i współczynnikiem płodności. Dla ilustracji sposobu postępowania wybrano dwa kraje - Francję i Szwecję - o bardzo długich szeregach czasowych badanych zmiennych. Regularnie powtarzające się zmiany zmiennych demograficznych rozpoznawane są jako wyże i niże demograficzne. Nie przywiązuje się jednak wagi do określenia długości cyklu, intensywności faz. Dlatego też w badaniu podjęto próbę identyfikacji i pomiaru wahań cyklicznych dla zmiennych demograficznych, korzystając z dorobku metodologicznego badaczy koniunktury gospodarczej, modyfikując go do potrzeb własnych badań.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: