Object structure
Title:

Uwagi na temat własności estymatorów wyznaczanych na bazie niepełnych danych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Notes on the Estimators Properties in Case of Imputed Data Sets

Creator:

Zmyślona, Beata

Subject and Keywords:

wnioskowanie statystyczne w przypadku niepełnych danych ; macierz utraconej informacji na skutek brakujących danych ; błąd imputacji ; imputacja wielokrotna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 83-93

Abstrakt:

W praktyce w przypadku niepełnych danych wykorzystuje się metody imputacji rozumiane jako metody szeroko rozumianej predykcji brakujących danych. Takie uzupełnione dane traktowane są tak, jak gdyby były obserwowalne, co powoduje niewłaściwe oszacowanie estymatora oraz wariancji estymatora, zwłaszcza jeżeli mechanizm generowania brakujących danych jest nielosowy. W artykule pokazano przykłady wpływu imputacji na własności estymatorów. Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie metod wielokrotnego uzupełniania danych, które uwzględniają tzw. błąd imputacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: