Object structure
Title:

Teoria pomiaru efektywności badań marketingowych w modelu regresji i równań strukturalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Theory of efficiency measurement in marketing research with regression and structural equations models

Creator:

Tarka, Piotr

Subject and Keywords:

efektywność badań marketingowych ; regresja wieloraka (MRA) ; analiza równań strukturalnych (SEM)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 70-82

Abstrakt:

Podejmowanie decyzji rynkowych przez menedżerów na podstawie nieefektywnych i mało skutecznych badań marketingowych może zagrażać bezpieczeństwu firmy. Minimalizacja tego ryzyka jest możliwa przez dobór właściwych modeli analitycznych pozwalających firmom zmierzyć poziom efektywności w zakresie wydatków poniesionych na badania marketingowe (tj. stosunku nakładów przeznaczonych na ten cel do wyników ekonomicznych osiągniętych dzięki tym nakładom). Autor w pierwszej części artykułu opisuje istotę i główne problemy analizy efektywności badań marketingowych. Z kolei w drugiej części prezentuje uogólniony model pomiaru efektywności badań marketingowych (tj. nakładów badawczych w firmach względem wyników końcowych) oraz omawia modele SEM i MRA z perspektywy ich przydatności w analizie efektywności owych badań.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: