Object structure
Title:

Ocena jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyniki badań ankietowych z 2010 r. na tle sondażu z 2009 r

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economy and Public Administration at Wrocław University of Economics - 2010 Survey Results in Comparison with 2009 Survey Results

Creator:

Buraczewska, Małgorzata ; Buraczewska, Magda ; Czarny, Paweł ; Szeluga, Ewelina ; Trawczyńska, Emilia

Subject and Keywords:

ankieta ; kształcenie ; jakość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 365-378

Abstrakt:

W latach 2009-2010 przeprowadzono badania ankietowe studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna (GiAP). Celem sondaży była ocena jakości kształcenia oraz identyfikacja atutów i słabości tego procesu, a także zachodzących w jego obrębie zmian. Respondenci wyrażali swoje opinie na temat oferty dydaktycznej specjalności, kadry dydaktycznej, organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki (WGRiT), dydaktycznej bazy materialnej oraz atrakcyjności studiowanej specjalności. Wyniki pozwalają twierdzić, że atuty i słabości procesu kształcenia w tej specjalności uległy pewnym zmianom, ale nie na tyle istotnym, by formułować odmienne sądy wartościujące. Nadal, podobnie jak w roku ubiegłym, ocena jakości kształcenia ma wymiar pozytywny, choć istnieją, być może dyskusyjne, mankamenty warte eliminacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: