Object structure
Title:

Zastosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania wiedzą w projektach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of IT Tools for Knowledge Management in Projects

Creator:

Pondel, Jolanta ; Pondel, Maciej

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie projektem ; systemy informatyczne ; system informacyjny przedsiębiorstwa ; knowledge management ; project management ; computer system ; information system of enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 165-175

Abstrakt:

W artykule opisano znaczenie zarządzania wiedzą w projektach informatycznych, narzędzia oraz funkcje systemów wspierających zarządzanie wiedzą. Omówiono zarządzanie wiedzą w trakcie trwania projektu oraz zarządzanie wiedzą poprojektową. W tym kontekście zaprezentowane zostało znaczenie wykorzystania systemów informatycznych (narzędzi) wspierających zarówno procesy zarządcze, jak i wytwórcze. Celem projektu informatycznego jest wytworzenie produktu, który ma wspierać system informacyjny przedsiębiorstwa, wykorzystując technologię informacyjną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: