Object structure
Title:

Metodyka wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie firmy BPSC SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integrated Information System Implementation Methodology on the Example of BPSC SA Company

Creator:

Leszczyńska, Maja

Subject and Keywords:

systemy informatyczne ; zintegrowane systemy informatyczne ; wdrożenie systemów informatycznych ; computer system ; information integrated system ; implementation of information systems

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 152-164

Abstrakt:

Zintegrowany system informatyczny to aplikacja o wysokim stopniu skomplikowania, zawierająca szereg funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Niemniej jednak jego dostosowanie do specyfiki danego podmiotu wymaga przeprowadzenia procesu wdrożenia. Co do zasady działalność konsultantów wdrożeniowców w tym zakresie powinna być prowadzona zgodnie z opracowaną i sformalizowaną metodyką wdrożenia. Wskazane jest, aby metodyka charakteryzowała poszczególne etapy procesu wdrożenia z uwzględnieniem zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności dostawcy oprogramowania oraz klienta. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodyki wdrożeniowej opracowanej i stosowanej przez firmę BPSC SA − producenta systemu Impuls 5.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: