Object structure
Title:

Rola użytkownika w procesie zarządzania jakością oprogramowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of the User in the Process of Software Quality Management

Creator:

Gryncewicz, Wiesława

Subject and Keywords:

jakość ; zarządzanie jakością ; jakość oprogramowania ; informatyka ; quality ; quality management ; software quality ; information science

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 142-151

Abstrakt:

Problematyka jakości oprogramowania jest w ostatnim czasie jedną z najważniejszych we wszystkich zastosowaniach informatyki. W artykule przedstawiono genezę oraz ewolucję nauki o jakości i ukazano na tym tle zagadnienia związane z zarządzaniem jakością oprogramowania. Szczególny nacisk został położony na wykazanie roli użytkownika końcowego w tym procesie. Zgodnie z tradycyjnym podejściem testowanie i nadzorowanie jakości oprogramowania umieszczone było na krańcowych etapach cyklu produkcji. Wprowadzenie zarządzania jakością wymaga kontroli jakości oprogramowania w całym procesie produkcyjnym. Umieszczenie użytkownika w centrum tego procesu, powiązanie jego wymagań i celów biznesowych z testami pozwoli firmom informatycznym na lepsze dopasowanie swoich produktów do potrzeb i oczekiwań klientów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: