Object structure
Title:

Transfery międzynarodowe w warunkach wychodzenia z kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

International Transfers in the Process of Coming Out of the Crisis

Creator:

Żukrowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

gospodarka światowa ; transakcje międzynarodowe ; kryzys gospodarczy ; world economy ; international transactions ; economic crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 256-268

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawia się zróżnicowane reakcje w poszczególnych grupach państw na kryzys 2007/2008. Byłoby to nawet uzasadnione, gdyby zastosowana polityka była podobna w poszczególnych grupach państw, reprezentujących podobny poziom rozwoju. Nie zawsze jednak obserwowano taką prawidłowość. Udowadnia się tu, że zastosowana polityka była często mało efektywna, o czym decydowało stosowanie rozwiązań, które w przeszłości stosowano w warunkach systemów gospodarczych narodowych i zamkniętych, a nie międzynarodowych i otwartych. W tekście stwierdza się, że relatywnie małemu spadkowi PKB towarzyszył głęboki spadek międzynarodowych obrotów handlowych i BIZ. Odnotowane spadki w tych trzech dziedzinach rozłożyły się nierówno między trzy grupy państw i ich systemy gospodarcze: rozwinięte, wschodzące i rozwijające się.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: