Object structure
Title:

Globalne zespoły wirtualne - podstawy i bariery sukcesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Global Virtual Teams - Essentials and Barriers of Success

Creator:

Schroeder, Jerzy

Subject and Keywords:

zespół wirtualny ; globalizacja działań przedsiębiorstwa ; virtual team ; globalization of enterprise activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 185-191

Abstrakt:

W XXI wieku jesteśmy świadkami znacznego wzrostu liczby organizacji poszerzających swoją działalność na rynku globalnym, wykorzystując globalne zespoły wirtualne. Globalne zespoły wirtualne różnią się pod wieloma względami od zespołów tradycyjnych i dlatego wymagają odmiennego podejścia w sferze zarządzania, wymagającego świadomości korzyści i przeszkód oraz aktywnego ich uwzględniania w celu umożliwienia osiągnięcia przez zespół powodzenia w jego działalności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: