Object structure
Title:

Współczesne zadania logistyki międzynarodowej w przepływach gospodarczyc

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modern Tasks of International Logistics in Economic Flows

Creator:

Gołębska, Elżbieta

Subject and Keywords:

logistyka ; globalizacja ; logistyka międzynarodowa ; logistics ; globalization ; international logistics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, 70-78

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu logistyki międzynarodowej na racjonalizowanie międzynarodowych przepływów gospodarczych. Wzrastająca rola outsourcingu i offshoringu ma znaczny wpływ na kształtowanie się nowych form przepływów gospodarczych, a kierunki tych zmian sprowadzają się do systematycznego zmniejszania się czystych przepływów na rzecz przepływów łączonych. W opracowaniu przedstawione zostały także megaregiony logistyczne oraz ich udział w globalnej wartości usług logistycznych. Scharakteryzowano kolejno łańcuch dostaw jako podstawę przepływów gospodarczych. Szczególną uwagę poświęcono takim zadaniom łańcucha dostaw, jak: optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa jako ogniwa łańcucha dostaw, zwiększanie zjawiska kompresji czasu w operacjach logistycznych czy zmniejszanie kosztów transakcyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: