Object structure
Title:

Kapitał mniejszości w zarządzaniu przedsiębiorstwem złożonym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Minority Capital in the Management of Capital Group

Creator:

Mioduchowska-Jaroszewicz, Edyta

Subject and Keywords:

kapitał mniejszości ; skonsolidowane sprawozdanie finansowe ; grupa kapitałowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 260-275

Abstrakt:

Celami artykułu są zdefiniowanie, charakterystyka i sposób pomiaru kapitału mniejszościowego oraz przedstawienie sposobu oceny wpływu udziałowców mniejszościowych na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Kapitał mniejszości jest pozycją skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, który według znowelizowanej ustawie o rachunkowości ma nowe znaczenie. Dokonane zmiany w źródłach informacji w zakresie kapitału mniejszościowego spowodowały, że ważność udziałów mniejszościowych (obecnie udziałów nie dających kontroli) rośnie w ocenie sprawozdania finansowego. Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych pod kątem kapitału mniejszościowego umożliwia uzyskanie informacji o poziomie kontroli bezpośredniej i pośredniej nad spółką dominującą, oraz o poziomie zobowiązań udziałowców mniejszościowych. Tak więc menedżerowie, zarządzając grupą kapitałową, powinni zwrócić szczególną uwagę na kapitał mniejszościowy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: