Object structure
Title:

Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych w okresie kryzysu - badania empiryczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information Value of Cash Flow Statement in Crisis Period - Empirical Research

Creator:

Pauka, Marek ; Brycz, Bogumiła

Subject and Keywords:

analiza finansowa ; płynność finansowa ; rachunek przepływów pieniężnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 276-289

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na wartości informacyjnej płynącej z analizy rachunku przepływów pieniężnych. Do badań wybrano spółki handlujące odzieżą i butami, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w okresie 2006-2009 zmagały się z sytuacją kryzysową. Celem artykułu było zatem ustalenie przydatności rachunku przepływów pieniężnych do oceny kondycji przedsiębiorstw w okresie kryzysu na przykładzie wybranych spółek.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: