Object structure
Title:

Szwedzka scena polityczna wobec przemian społeczno-gospodarczych w kraju na początku XXI wieku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The politics of the Swedish welfare state at the beginning of 21st century

Creator:

Czech, Sławomir

Subject and Keywords:

Szwecja ; państwo dobrobytu ; partie polityczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 35-46

Abstrakt:

Partie polityczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ładu społeczno- -gospodarczego każdego kraju. Nie inaczej rzecz się ma w Szwecji, gdzie supremacja partii socjaldemokratycznej przez prawie pół wieku pozwoliła na powstanie szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. W minionym dziesięcioleciu tamtejsza scena polityczna doświadczyła jednak wielu zmian, które nie pozostają bez wpływu na politykę społeczno-gospodarczą kraju. Wraz ze spadkiem poparcia społecznego dla socjaldemokracji, w siłę urosły partie centroprawicowe. Ich obecny program polityczny jest jednak znacznie bardziej przychylny państwu dobrobytu niż dawniej; zaakceptowano jego istnienie jako nieodłącznej części szwedzkiej tożsamości. Tym samym teorie rozgraniczające prawicę od lewicy na podstawie stosunku do państwa opiekuńczego nie sprawdzają się w szwedzkiej rzeczywistości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: