Object structure
Title:

Społeczno-ekonomiczne motywy produkcji partnerskiej w Internecie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Socio-economic motives of peer production

Creator:

Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

produkcja partnerska ; internet ; nietransakcyjny produkt wirtualny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 47-57

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę określenia przyczyn samoorganizacji procesu produkcji partnerskiej w Internecie. Zajęto się weryfikacją hipotezy odnoszącej się do dążenia uczestników produkcji partnerskiej do osiągnięcia zdrowia psychospołecznego. Uznano, że forma ta pozwala na jego osiągnięcie, dzięki specyfice uwarunkowań ekonomicznych i społecznych związanych z produktem wytwarzanym zgodnie z modelem partnerskim. W rozważaniach przeprowadzonych w artykule wykorzystano teorie: kosztów transakcyjnych, pracy według W.S. Jevonsa oraz motywacji według A.H. Maslowa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: