Object structure
Title:

Prolegomena do zastosowania technologii i systemów informatycznych na potrzeby prosumpcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Introduction to the use of technology and Information Systems for prosumption

Creator:

Ziemba, Ewa

Subject and Keywords:

prosumpcja ; wiedza klienta ; zarządzanie wiedzą klienta ; technologie informatyczne ; wiedza "od klienta" ; prosumption ; customer knowledge ; customer knowledge management ; IT ; knowledge from customer

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 368-378

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji prosumpcji oraz wstępnych założeń dotyczących zastosowania technologii informatycznych na potrzeby jej wdrożenia w przedsiębiorstwie. W części poznawczej artykułu opisano istotę i rozwój prosumpcji oraz zaprezentowano różne przykłady jej wykorzystania w praktyce. W części metodologicznej przedstawiono model konceptualny technologii informatycznych wspomagających zastosowanie prosumpcji w przedsiębiorstwach. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w podejmowaniu działań mających na celu wykorzystanie koncepcji prosumpcji w przedsiębiorstwach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: