Object structure
Title:

Koopetycja przedsiębiorstw informatycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Coopetition of IT enterprises

Creator:

Jelonek, Dorota

Subject and Keywords:

koopetycja ; konkurencja ; współpraca ; Google ; Apple ; coopetition ; competition ; cooperation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 152-159

Abstrakt:

Koopetycja jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwa jednocześnie konkurują i kooperują ze sobą. Połączenie tych dwóch, postrzeganych jako przeciwstawne, postaw i podjęcie współpracy w zakresie kilku aktywności z jednoczesnym konkurowaniem na innych polach może być jednym ze sposobów na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba wykazania następującej tezy: koopetycja przedsiębiorstw w ramach jednej branży pozytywnie wpływa na umocnienie ich pozycji na rynku oraz jest korzystna dla klientów tych firm. W artykule wykorzystano przykład koopetycji dwóch dużych przedsiębiorstw branży informatycznej: Google i Apple.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: