Object structure
Title:

Weryfkacja metod consensusu w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Validation of consensus methods in multiagent financial decision support system

Creator:

Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

metody consensusu ; decyzje finansowe ; wieloagentowy system wspomagania decyzji finansowych ; konflikty wiedzy ; consensus methods ; financial decisions ; multiagent financial decision support system ; knowledge conflicts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 131-140

Abstrakt:

W artykule przedstawiono weryfikację metod consensusu wykorzystywanych w celu rozwiązywania konfliktów wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji finansowych. W pierwszej części zaprezentowano definicję struktury wiedzy agentów (decyzji) oraz krótką charakterystykę algorytmu wyznaczania consensusu dla tych struktur wiedzy. Następnie przeprowadzono weryfikację algorytmu z wykorzystaniem danych rzeczywistych dotyczących notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedstawiono założenia testu oraz uzyskane wyniki. Weryfikacja wykazała celowość stosowania metod consensusu we wspomaganiu decyzji finansowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: