Object structure
Title:

Human Capital Management in the Wandering Context of Events – Challenges for the Managerial Staff

Contributor:

Stor, Marzena. Redaktor

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; ZZL ; kontekstualizacja ZZL ; wirtualizacja pracy ; digitalizacja pracy ; praca w pandemii

Description:

s. 162

Abstrakt:

[Monografia jest rezultatem współpracy dwudziestu badaczy z jedenastu polskich uczelni i opiera się na założeniu, że zarówno pracownicy, jak i ZZL w organizacjach w coraz większym stopniu podlegają niespotykanej dotąd kontekstualizacji. Kontekst jest postrzegany jako zjawisko o charakterze dynamicznym, w którym muzą funkcjonować różni interesariusze. Głównym celem publikacji jest przedstawienie wyników badań empirycznych oraz rozwiązań koncepcyjnych dotyczących wybranych problemów ZZL w różnych kontekstach. Rozważania podjęte w publikacji zaczynają się analizy od kontekstów organizacyjnych, następnie koncentrują się na kontekstach wirtualnych, cyfrowych, pandemicznych, a kończą się na kontekście skoncentrowanym na ludziach. Ponieważ monografia ma charakter naukowo-badawczy, dedykowana jest badaczom zajmującym się problematyką ZZL oraz studentom zarządzania. Może również zainteresować praktyków zarządzania, którzy poszukują inspiracji do tworzenia skutecznych rozwiązań w swojej pracy z kapitałem ludzkim.] (na podstawie zapowiedzi wydawniczej)

Publisher:

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

DOI 10.15611/2022.988.7

Language:

eng

Relation:

Human Capital Management in the Wandering Context of Events – Challenges for the Managerial Staff

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: