Object

Title: Application of electronic marketing in business process reengineering

Title in english:

Zastosowanie elektronicznego marketingu w procesie reengineeringu

Creator:

Wielki, Janusz

Contributor:

Tjoa, A Min. Promotor ; Grabiński, Tadeusz Stanisław. Recenzent ; Dziechciarz, Józef Zbigniew. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999, s. 290

Abstrakt:

Celem pracy było przedstawienie metod wykorzystania możliwości oferowanych przez Internet dla przedefiniowania dotychczasowych sposobów funkcjonowania procesu marketingu i wprowadzenia w nim głębokich zmian przy użyciu koncepcji business process reengineering. Został on zrealizowany w sześciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym wprowadzono pojęcie procesu biznesowego, przedstawiono jego najważniejsze cechy, a następnie omówiono dwie filozofie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych w oparciu o orientację procesową koncentrując się przede wszystkim na koncepcji reengineeringu. Rozdział drugi poświęcony jest problematyce Internetu oraz tworzącemu się wokół niego rynkowi elektronicznemu. Przedstawione w nim zostały podstawowe aspekty związane z ich dotychczasowym rozwojem oraz perspektywy na najbliższe lata. W rozdziale trzecim pracy skupiono się na bliższym omówieniu dwóch elementów mających decydujący wpływ na komercyjne wykorzystanie Internetu, tj. systemów dokonywania płatności oraz systemów zapewnienia bezpieczeństwa. Rozdział czwarty poświęcony został przedstawieniu najważniejszych możliwości, jakie z punktu widzenia współczesnej organizacji gospodarczej niesie ze sobą rozwój sieci globalnej Internet. Przeanalizowano podstawowe elementy stanowiące o wartości handlu elektronicznego i generalnie Internetu dla firm. Poruszono w nim również zagadnienia intranetu oraz wirtualnych organizacji. Rozdział piąty poświęcony jest szczegółowemu ukazaniu możliwości wykorzystania Internetu dla potrzeb marketingu. Przedstawiono w nim m.in. modele komunikacyjne wykorzystywane w Internecie, nowe instrumenty marketingowe, wykorzystanie Internetu dla celu prowadzenia badań marketingowych, wpływ Internetu na poszczególne elementy marketingu-mixu. W celu pokazania praktycznych możliwości zastosowania rozwiązań zaprezentowanych w poprzedniej części pracy, w rozdziale szóstym przedstawiono koncepcję wykorzystania elektronicznego marketingu dla przeprowadzenia reeginneringu w realnie istniejącej agencji turystycznej. Ostatni, siódmy rozdział zawiera podsumowanie celów osiągniętych w niniejszej pracy oraz propozycje dalszych badań.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

1999

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 898 ; oai:dbc.wroc.pl:111334

Language:

eng

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information