Object structure
Title:

Zastosowanie rachunku kosztów docelowych na świecie – przegląd i wyniki wybranych badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Target Costing in the world – a review of selected research

Creator:

Zackiewicz, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 584-596

Abstrakt:

Rachunek kosztów docelowych (Target Costing) jest koncepcją strategicznego zarządzania kosztami, której pionierami były japońskie przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm na świecie adaptuje TC, co znajduje potwierdzenie w badaniach prowadzonych w różnych rejonach świata. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny wyników tych badań oraz ich metodologii. W szczególności omówiono zastosowanie TC w takich krajach, jak: Australia, Bahrajn, Bangladesz, Chiny, Chorwacja, Finlandia, Holandia, Indie, Izrael, Niemcy, Nowa Zelandia, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania. Umyślnie pominięto Japonię, Stany Zjednoczone i Polskę, które będą w przyszłości przedmiotem osobnego opracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: