Object structure
Title:

Rachunek kosztów i pomiar dokonań w cyklu zarządzania przedsiębiorstwem wspomaganym systemem ER

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost accounting and performance measurement in the ERP system assisting enterprise management cycle

Creator:

Kluge, Paul-Dieter ; Kużdowicz, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 228-237

Abstrakt:

Integracja danych w systemie ERP oferuje szerokie możliwości dla rachunku kosztów i pomiaru dokonań, zwłaszcza w przypadku stosowania miar niewartościowych. Z drugiej strony, z praktycznych doświadczeń autorów wynika, że niektóre związane z tym problemy zastosowań rzadko są przedmiotem dyskusji teoretycznych. W niniejszej pracy podjęto problematykę realizacji cyklu zarządzania w ramach podejścia sytuacyjnego w średniej wielkości przedsiębiorstwie. Przedstawiono w szczególności koncepcję częściowo automatycznej realizacji zmian danych podstawowych i parametrów w systemie ERP

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: