Object structure
Title:

Cykl życia usługi budowlanej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Life cycle of building services

Creator:

Kasperowicz, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 194-204

Abstrakt:

Usługi budowlane co do zasady według polskiego prawa bilansowego to usługi długoterminowe. Ustawodawca nie zdefiniował samego pojęcia usługi budowlanej, a jedynie wskazał sposób wyceny usług długoterminowych, w tym usług budowlanych na dzień bilansowy. Zakres przedmiotowy usług budowlanych jest dostępny w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Ze względu na długi horyzont czasowy realizacji usług budowlanych monitorowanie cykli życia realizowanych świadczeń jest istotne z punktu widzenia zarządzania jednostką budowlaną. W opracowaniu zaprezentowano na konkretnym przykładzie przychody i koszty usługi budowlanej w ramach całego cyklu jej życia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: