Object structure
Title:

Dobór modelu rachunku kosztów usług medycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selection of the cost accounting model on medical services

Creator:

Bryła, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 54-56

Abstrakt:

Jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia powinny stosować w swojej działalności taki model rachunku kosztów, który będzie odzwierciedlać specyfikę świadczenia usług medycznych oraz sposób kształtowania się kosztów usług medycznych, a także uwzględniać potrzeby decyzyjno-kontrolne w zakresie zarządzania tymi jednostkami i wymogi użytkowników zewnętrznych. W Polsce w placówkach służby zdrowia jest obecnie zalecany i stosowany systematyczny rachunek kosztów pełnych, lecz otrzymywane z niego informacje o kształtowaniu się kosztów nie zawsze są w pełni przydatne (lub nie są wystarczające) do zarządzania jednostką. W jednostkach opieki zdrowotnej podejmowane są próby implementacji na potrzeby zarządzania różnych modeli rachunku kosztów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: