Object structure
Title:

Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Financial safety and sustainable development of Polish industrial enterprises

Creator:

Misztal, Anna

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo finansowe ; zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa ; financial security ; sustainable development of enterprises

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21), s. 75-86

Abstrakt:

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia bezpieczeństwa finansowego dla zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Początkowe rozważania poświęcono omówieniu najważniejszych zagadnień teoretycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw oraz z ich bezpieczeństwem finansowym. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania przeprowadzonego z uwzględnieniem zasobów GUS w latach 2010-2017. W celu oceny zależności między bezpieczeństwem a zrównoważonym rozwojem wyznaczono wskaźniki korelacji liniowej Pearsona oraz przeprowadzono estymację klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują, że w dwóch z czterech analizowanych sekcji, czyli górnictwie i wydobywaniu oraz w przetwórstwie przemysłowym, odnotowano wysoką istotność statystyczną między badanymi zmiennymi. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, iż bezpieczeństwo finansowe jest kluczową determinantą zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2019.1.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: