Object structure
Title:

Kształtowanie się Transportu 4.0 i Systemu Transportu 4.0 w kontekście wpływu Rewolucji 4.0 na współczesny transport drogowy

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Formation of Transport 4.0 and Transport System 4.0 in the context of the impact of Revolution 4.0 on modern road transport

Creator:

Brach, Jarosław

Subject and Keywords:

rewolucja 4.0 ; transport 4.0 ; revolution 4.0 ; transport system 4.0

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21), s. 87-101

Abstrakt:

W artykule omówiono bardzo aktualną tematykę Rewolucji 4.0 oraz jej wpływ na współczesny transport drogowy i w tym kontekście kształtowanie się Transportu 4.0 i Systemu Transportu 4.0. Zasadniczy cel niniejszej publikacji polega na wskazaniu skutków tych zmian dla wszystkich zainteresowanych stron – bezpośrednio i pośrednio związanych z przemieszczaniem. W swojej zasadniczej części tekst powstał na podstawie analizy najnowszych opracowań poświęconych tej tematyce, w tym w znacznej mierze pochodzących od samych dostawców taboru samochodowego Powyższe stanowi następstwo faktu, iż to właśnie oni w dużym stopniu odpowiadają za dokonywane aktualnie zmiany

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2019.1.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: