Object structure
Title:

System wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami żywności: biologicznymi, organicznymi i/lub nieorganicznymi związkami chemicznymi oraz przeciwdziałanie fałszowaniu żywności

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

The early warning system against dangerous contamination of food by variety of biological, organic and/or inorganic chemical compounds and prevention of food adulteration

Creator:

Muss, Kornelia ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

RASFF ; raporty ; zagrożenia ; bezpieczeństwo żywności ; fałszowanie żywności ; reports ; danger ; food safety ; food adulteration

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2018, Nr 2 (29), s. 33-55

Abstrakt:

W celu ochrony żywności i/lub zagwarantowania jej bezpieczeństwa na rynku Unii Europejskiej utworzono System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). System ten służy do wymiany informacji związanych z zagrożeniami wykrytymi w żywności, paszach i/lub w materiałach przeznaczonych do kontaktu z produktami żywnościowymi. Każde państwo członkowskie w ramach tego systemu posiada krajowe punkty kontaktowe, odpowiedzialne za wymianę informacji z Komisją Europejską. Dzięki przesyłanym powiadomieniom członkowie systemów mogą na bieżąco kontrolować, w jakim produkcie wykryto zagrożenie i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować potencjalne ryzyko. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do produktów żywnościowych oferowanych na jednolitym rynku Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2018.2.03

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2018, Nr 2 (29)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: