Object structure
Title:

Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected factors influencing organizational innovativeness

Creator:

Michna, Anna ; Męczeńska, Anna ; Kmieciak, Roman

Subject and Keywords:

innowacyjność ; orientacja rynkowa ; zarządzanie wiedzą ; zaufanie ; upełnomocnienie pracowników ; innovativness ; market orientation ; knowladge management ; trust ; empowerment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 172-178

Abstrakt:

Ze względu na złożoność procesów innowacyjnych nadal aktualne i ważne jest pytanie o czynniki, które istotnie wpływają na innowacyjność organizacji. Chociaż literatura wyróżnia szereg determinant innowacyjności, w artykule skoncentrowano się na: orientacji rynkowej, zarządzaniu wiedzą, zaufaniu w organizacji oraz upełnomocnieniu pracowników. W artykule zawarto przesłanki, które wskazują na konieczność bardziej świadomego kształtowania tych czynników w organizacji w celu osiągnięcia wyższego poziomu innowacyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: